Mga Mapagkukunan ng Dealer

Mga larawan at mapagkukunan para sa Tosin Abasi ng Mga Hayop bilang Mga Pinuno

Mga Larawan sa Pamumuhay

Mag-download ng naka-zip na archive ng lahat ng larawan gamit ang button sa ibaba.

Tingnan at i-download ang mga indibidwal na larawan:

Pumili ng modelo ng amp mula sa filter bar (sa ibaba) at piliin ang gustong larawan. Sa window ng Lightbox, I-tap ang share arrow (kanan sa itaas) at piliin ang pag-download mula sa mga opsyon sa drop down na menu.

Mga Larawan ng Produkto

Mag-download ng naka-zip na archive ng lahat ng larawan gamit ang button sa ibaba.

Tingnan at i-download ang mga indibidwal na larawan:

Pumili ng modelo ng amp mula sa filter bar (sa ibaba) at piliin ang gustong larawan. Sa window ng Lightbox, I-tap ang share arrow (kanan sa itaas) at piliin ang pag-download mula sa mga opsyon sa drop down na menu.

Impormasyon ng Produkto

Mag-download ng naka-zip na archive ng lahat ng mga dokumento gamit ang button sa ibaba.

LOGOS

Mag-download ng naka-zip na archive ng lahat ng mga file ng logo gamit ang button sa ibaba.

Tingnan at i-download ang mga indibidwal na larawan:

Piliin ang nais na logo file. Sa window ng Lightbox, I-tap ang share arrow (kanan sa itaas) at piliin ang pag-download mula sa mga opsyon sa drop down na menu.

tlTagalog