NEWYDDION ARTIST

I gael rhagor o wybodaeth am Anifeiliaid fel Arweinwyr ewch i petethorn.com

I gael rhagor o wybodaeth am Amplifiers Bad Cat a'u hystod eithriadol o gynhyrchion, ewch i badcatamps.com.

Paul Scott Mwyhaduron Cath Drwg
Paul Scott | Rheolwr Marchnata

Cyswllt Cyfryngau: paul@badcatamps.com

Argraffiadau Pete Thorn o'r Mwyhadur Cath Boeth Drwg:

Naws Roc Cyfoethog ac Amlbwrpas

GORFFENNAF 7, 2023 | gan Paul Scott

Mewn fideo diweddar gan yr artist Pete Thorn, mae'n rhannu ei argraffiadau o'r mwyhadur Bad Cat Hot Cat. Mae Thorn yn amlygu amlochredd yr amp, sain unigryw, a'i allu i gyflwyno naws roc gyfoethog. Gadewch i ni ymchwilio i'w adolygiad ac archwilio nodweddion a nodweddion y fersiwn ddiweddaraf hon o'r mwyhadur.

Trosolwg o'r Gath Boeth Drwg:
Mae'r Bad Cat Hot Cat yn fwyhadur pen 45-wat sy'n cynnig dwy sianel gyda dau fodd ennill gwahanol fesul sianel. Gyda switsh syml, gall defnyddwyr newid rhwng moddau enillion isel ac uchel, gan roi pedair sain wahanol iddynt. Mae'r amp hefyd yn cynnwys dwy ddolen effeithiau byffer ac atseiniad o ansawdd stiwdio, y mae Thorn yn ei ddisgrifio fel rhywbeth unigryw a llyfn. Mae'r panel rheoli yn cynnwys nobiau ennill ar gyfer pob sianel, EQ tri band a rennir (bas, canol, trebl), a rheolydd presenoldeb.

Argraffiadau a Nodweddion Sain:
Canfu Thorn fod gan y Gath Boeth gymeriad coeth a chyfoethog gydag ymyl amlwg. Disgrifiwyd yr ystod ganol fel un llawn enaid ac roedd y naws gyffredinol yn bigog. Er ei fod yn fwyhadur dosbarth A/B 45-wat, llwyddodd i gynnal ei ymddygiad ymosodol heb fynd yn llym nac yn annymunol. Canmolodd Thorn allu’r amp i gyflwyno arlliwiau ymosodol a choeth, gan ddangos ei hyblygrwydd ar draws gwahanol genres cerddorol.

Rheolaethau sy'n Gyfeillgar i Ddefnyddwyr a Gosod Argymhellion:
Mae cynllun rheoli Bad Cat Hot Cat yn syml, gyda nobiau ennill ar gyfer pob sianel ac EQ tri band a rennir. Mae Thorn yn argymell gosod y rheolyddion o amgylch yr ystod 11 o'r gloch i 1 o'r gloch ar gyfer y tonau gorau posibl. Mae'r dull hwn yn caniatáu ar gyfer siapio sain hawdd a chyflym heb addasu gormod. Mae'r rheolaeth presenoldeb a'r prif gyfaint byd-eang yn gwella amlochredd a defnyddioldeb y mwyhadur ymhellach.

Cymhariaeth ag Ampau Eraill:
I ddarparu pwynt cyfeirio, cymharodd Thorn y Hot Cat â'i amp Marshall 50-wat. Nododd fod tôn y Gath Boeth yn llawnach trwy ganol y canol ac roedd ganddi ben uchaf mwy cytbwys o'i gymharu â thôn mwy main ac ychydig yn fwy ymosodol y Marshall. Mae'r gymhariaeth hon yn arddangos rhinweddau sonig unigryw'r Hot Cat a'i gallu i sefyll allan ymhlith mwyhaduron adnabyddus eraill.

Casgliad:
Mae adolygiad Pete Thorn o'r mwyhadur Bad Cat Hot Cat yn amlygu ei amlochredd, ei gymeriad cyfoethog, a'i sain mireinio. Mae fersiwn wedi'i diweddaru'r amp yn cynnig dwy sianel gyda dau fodd ennill yr un, gan ganiatáu i ddefnyddwyr archwilio ystod eang o arlliwiau. Gyda'i rheolyddion hawdd eu defnyddio a'i nodweddion sonig unigryw, mae'r Hot Cat yn ddewis dibynadwy i gitaryddion sy'n chwilio am fwyhadur roc-ganolog. P'un a ydych chi'n anelu at arlliwiau ymosodol sy'n cael eu goryrru neu synau mwy teimladwy, mae'r Bad Cat Hot Cat yn cyflwyno gyda'i gyfuniad unigryw o fireinio a dyrnu.

Mae Bad Cat Amplifiers yn wneuthurwr mwyhadur gitâr bwtîc blaenllaw, sy'n enwog am ansawdd tonaidd, dyluniad arloesol, ac ymrwymiad i grefftwaith. Mae'r gwneuthurwr wedi'i leoli yn Costa Mesa, California. 

cyCymraeg