CAT DDU

Wedi'i ddylunio a'i adeiladu yn Costa Mesa, California

Mae'r Gath Ddu yn teimlo'n ddiymdrech ac yn reddfol. Fel pe bai'n gwybod ble rydych chi am fynd ac yn mynd â chi yno cyn i chi byth feddwl gofyn.

MANYLION

  • 20 Wat – 2 x EL84 â thuedd catod
  • 2 Sianel - Glân a Overdrive
  • Rheolaethau CYFROL a MEISTR ymroddedig i sianel
  • Rheolaethau TREBLE, BASS, a thoriadau byd-eang
  • Tremolo wedi'i fodiwleiddio â thuedd gyda Rheolyddion DWYSEDD a Chyflymder
  • Reverb Ansawdd Stiwdio
  • Dolen Effeithiau Clustog
  • Siaradwr 1 x 12” Celestion V30 “Bad Cat Custom” (Combo yn unig)
  • Troednewidiad Dau Fotwm a Gorchudd Slip Wedi'i Gynnwys
Cliciwch ar y logo uchod i ddarllen yr erthygl adolygu.
Gallai’r Black Cat newydd fod wedi dechrau gyda sianel “Americanaidd” a sianel “Brydeinig”, tonau “clasurol” addawol sy’n eich atgoffa o arwyr gitâr eich plentyndod, ond rydych chi eisoes wedi clywed yr addewid hwnnw ac rydych chi eisoes wedi chwarae hynny amp. Mae addewid y Black Cat yn wahanol. Yn sicr, rydyn ni'n mynd i rannu rhai pethau sy'n gyffredin â'n cyndeidiau, fel llwybr signal pob tiwb, trawsnewidyddion pwerus, rheolyddion cyfarwydd a siaradwyr Celestion premiwm, ond mae'r hyn sydd o dan y cwfl yn unigryw Bad Cat.
 
Calon ac enaid y Gath Ddu newydd yw'r teimlad uniongyrchol o gysylltiad a gewch ag ef. Mae bob amser yn fywiog ac yn doniol, byth yn teimlo'n dagu neu'n gyfyngedig. Wedi'i yrru gan amp pŵer 20W sy'n cynnwys pâr bias catod o EL84s, mae'n hynod o uchel gyda digon o le i chwarae gyda drymiwr byw ond eto mae ganddo brif reolaeth sain effeithiol sy'n caniatáu chwarae gartref heb golli tôn. 
 
Mae gan Sianel un flodeuyn glân a gwasgfa ddisglair, fachog, dynn gyda'r arlliwiau pwysig hynny rhyngddynt. Mae sianel dau yn codi i'r dde lle mae'r lân yn gorffen. Cyn bo hir mae gwasgfa gaethiwus yn ildio i sgyrnyn craig galed drwchus na fyddech chi'n debygol o'i ddisgwyl o'r amp hwn. Mae'r gylched EQ dau fand unigryw a'r rheolaeth doriadau pwerus yn ei gwneud hi'n chwerthinllyd o hawdd dod o hyd i'ch sain eich hun a'i siapio ac ar gyfer gwead ac awyrgylch ychwanegol rydym wedi cynnwys atseiniad toreithiog wedi'i diwnio'n arbennig a thremolo bias addasadwy hefyd. 
 
Sut mae'n trin pedalau? Yn berffaith, yn y mewnbwn ac yn y ddolen effeithiau dryloyw, llawn byffer, Plygiwch eich hoff bedalau o unrhyw ddegawd gyda dim drama. Ac ar bwnc pedalau, onid ydych chi'n ei gasáu pan fyddwch chi'n prynu amp newydd ac mae'r footswitch mor enfawr fel bod angen i chi gael bwrdd newydd i wneud lle iddo? Felly ydym ni. Dyna pam mae switsh troed 2-botwm metel y Black Cat i gyd ar gyfer newid sianel a thremolo mor gryno.
 
Mae cyflenwad llawn o siaradwyr allanol yn golygu y gall yr amp drin unrhyw gyfuniad cabinet ac rydym wedi cynnwys llinell allan hefyd, fel y gallwch ei gysylltu â llwythwr IR neu rig gwlyb / sych.
 
O'r dechrau, roeddem yn gwybod bod y Gath Ddu yn arbennig. Mae eisoes wedi dal dychymyg chwaraewyr ac adolygwyr cylchgronau ledled y byd, gan gynnwys y golygyddion yn Premier Guitar Magazine, a oedd yn ei hoffi gymaint nes iddynt ei anrhydeddu â'u gwobr Premier Gear ym mis Mawrth 2023. 

LLUNIAU FFORDD O FYW

cyCymraeg