NEWYDDION ARTIST

I gael rhagor o wybodaeth am Anifeiliaid fel Arweinwyr ewch i animalasleaders.org

I gael rhagor o wybodaeth am Amplifiers Bad Cat a'u hystod eithriadol o gynhyrchion, ewch i badcatamps.com.

Paul Scott Mwyhaduron Cath Drwg
Paul Scott | Rheolwr Marchnata

Cyswllt Cyfryngau: paul@badcatamps.com

Tu Hwnt i Gyffredin:

Tosin Abasi a
Mwyhaduron Cath Drwg

MEHEFIN 19, 2023 | gan Paul Scott

Gitâr Virtuoso Tosin Abasi yn Ymuno â Bad Cat Amps ar gyfer y Dream Sonic Tour

Costa Mesa, 6/19/2023 - Mae Bad Cat Amplifiers, gwneuthurwr mwyhau bwtîc amlwg yn ne California, wrth ei fodd i gyhoeddi partneriaeth unigryw gyda gitarydd enwog Animals as Leaders Tosin Abasi. Mae'n defnyddio ampau a chabinetau Bad Cat yn ystod ei gyfnod

perfformiadau ar y Dream Sonic Tour y bu disgwyl mawr amdani, ochr yn ochr â Devin Townsend a Dream Theatre. Dechreuodd y daith ddydd Gwener, Mehefin 16, 2023.

Yn adnabyddus am wthio ffiniau chwarae gitâr a cherddorol, dewisodd Abasi Bad Cat fel ei bartner amp swyddogol ar gyfer y dyfodol. “Pan wnes i blygio i mewn i'r Bad Cats newydd doedd dim rhaid i mi chwilio am fy sain yn gyntaf, roedd yno ar unwaith. Doeddwn i ddim wedi clywed y fath eglurder a diffiniad o'r blaen,” dywedodd Tosin pan ofynnwyd iddo am ei rig newydd.

Ar gyfer y Dream Sonic Tour, mae'n dibynnu ar y Lynx newydd, yn ogystal â model cyn-gynhyrchu heb ei ryddhau o'r enw “Jet Black“, y ddau wedi'u sefydlu i ddarparu profiad stereo syfrdanol.

“Yn syml, mae gweithio gyda Tosin yn ysbrydoledig. Mae ei greadigrwydd, ei alluoedd cerddorol a’i chwarae arloesol yn cael eu cydnabod a’u hedmygu ymhell y tu hwnt i unrhyw genre roc,” meddai Peter Arends, Prif Swyddog Gweithredol Bad Cat Amplifiers. “Rydym yn rhannu angerdd dros greu synau newydd heb syniadau rhagdybiedig ac yn sicr ni fyddwn yn stopio yma.”

Gall selogion cerddoriaeth a chefnogwyr Animals as Leaders brofi sain Bad Cat ar daith Dream Sonic, sy’n argoeli i fod yn brofiad byw bythgofiadwy. Tocynnau ar gael nawr.

Mae Bad Cat Amplifiers yn wneuthurwr mwyhadur gitâr bwtîc blaenllaw, sy'n enwog am ansawdd tonaidd, dyluniad arloesol, ac ymrwymiad i grefftwaith. Mae'r gwneuthurwr wedi'i leoli yn Costa Mesa, California. 

cyCymraeg